Firma JAKUB SAWICKI  działa w branży Produkcja soków z owoców i warzyw (10.32.Z). Firma została wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w dniu 2014-11-14, a jej właścicielem jest JAKUB SAWICKI.

2016-04-04 12.21.57

Reklamy